چرا...

چرا سنگ می اندازی؟ مگر صدای مرگ شيشه های دلم را نمی شنوی ؟ و عجيب است که ساده روی تکه هايی که شکستی راه می روی ، می دوی ، می نشينی و دست می گذاری اما زخمی نمی شوی!!!

/ 8 نظر / 12 بازدید
سكوت شكسته

هزاران بار مرا شکسته اند،هزاران بار من شکسته شده ام،هزاران بار مرا خرد کرده اند و هزاران بار...ولی چون صدای شکستنم را نشنيده ام اين را باور نکرده ام...سلام دوست خوبم مثل هميشه لطيف گفتی ممنوم ..آدرس ميل من اينه عزيز:monfared56@yahoo.comمنتظرت می مانم :)

hajar

اگر صدای شکستن دلت به اسمان برسد... انوقت باران می بارد!

عاشق

زخمي نمیشوي...؟ عشق تو است تنها و تنها عشقت...بي ترانه شايد حتي...و سکوتت حجم خالي ان فضاي پر خون سبز.....

gonahkar

دلم مانند شيشه پيرکس است.نشکست.نشکست.نشکست. وقتی شکست خورد خورد شد

سعيدي راد

سلام. آخ آخ آخ.... اين شيشه ها چيه ريخته اينجا... يکی جمعش کنه که بشه پيغام گذاشت.... از اينا گذشته اون ايميل اشتباهی برای شما ارسال شده بود!... که از اين بابت عذر ميخوام.... آخ!... باز يه شيشه رفت تو دستم!

گوشه گیر

آدم وقتی باور نداشته باشه که زخمی نمیشه . اونم که باور نداره !!!!!!!!!!

nasrin

شايدم زخمی ميشه اما به روی خودش نمياره.....